Stadsgedicht

Groeten van uw stadsdichter

Daan bracht hulde aan ieder afzonderlijk deeldorp met zijn 'Groeten van uw stadsdichter'. Een poëtische ronde doorheen onze mooie gemeente. Op een aantal pittorekse plaatsen werd zijn boodschap geplaatst... 

liefste Wortelse Hoogstratenaar

voel hoe het dorp rondom je wemelt
hoe wind langs huizen suist en hun gevels streelt
de zachte indrukken van het gras langs de kronkelingen van het water
voel hoe de gloed van een avondzon zich nestelt op je kaken
schuchter dwarrelt
tussen het bladerdak dat verhalen fluistert uit haar landlopersjaren

 

liefste Minderhoutse Hoogstratenaar

hoor je hoe het verleden van dit dorp
zichzelf als een refrein tot haar naam heeft gemaakt
het geruis van bladeren
als een mantel rond het geroezemoes van leven
als een mantra leven uw legendes in de naam
van dit dorp aan de rand van het groen

 

liefste Meerse Hoogstratenaar

heb je er ooit al eens aan gedacht om je tanden te zetten
in de eindeloze velden en wirwar aan straten
om te proeven hoe diep je zoetigheid dringt
heb je er ooit al eens opgelet hoe niemand
uit is
maar bij jou enkel af – compleet in alles wat je bent

 

liefste Meerlese Hoogstratenaar

je hele zijn wezen en was is als een boeket
zorgvuldig uitgekozen uitgeplozen
stuk voor stuk eigenaardige parfums
krioelen in harmonie
langzaamvan ieders neus tot in ieders ziel
met de eigenwijze toets van het oudste kind

 

liefste Dreefse Hoogstratenaar

kan je goed zien waar je bent
hoe eigenlijk het hele land aan je voeten ligt
dat je het neusje van en de kers bent
zie je hoe alle wegen hier naar jou leiden
als eindpunt aan een horizon huizen en velden
een eigenaardig kleine noordpool – onbesneeuwd niet onbemind

 

liefste Hoogstratenaar

je bent een smeltkroes
samenspel in zintuiglijke synesthesie
hoe men het rood uit je zachte hart kan proeven
hoe men het ruisen van bladeren kan ruiken
als een aroma
dat je driftig ronkende hart bezweert

dichterlijke groeten van je stadsdichter

Daan Janssens - 2017