Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Terrasvergunning
Ik verklaar hierbij de reglementering van het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2011 houdende de goedkeuring van een nieuw gemeentelijk terrassenreglement en de Vlaamse stedenbouwkundige verordening aangaande toegankelijkheid na te leven. Ik verklaar hierbij tevens dat er geen aanpassingen zullen gebeuren aan het vergunde terras, zodat de afgeleverde terrasvergunning kan verlengd worden.
Privacy akkoord
Het invullen van dit webformulier betekent dat ik mij akkoord verklaar met de verwerking van mijn gegevens voor de doeleinden zoals die bepaald zijn in de privacyverklaring.